Stofbestrijding
Stofbestrijding

Overlast van stof op stofgevoelige terreinen voor zowel het eigen bedrijfsterrein als de omgeving kan ondervangen worden door beregening. Hierdoor zal het stof neerslaan en/of voorkomen worden dat grondstoffen, produkten of materialen zodanig bevochtigd worden zodat ze niet tot stof ontwikkelen. Dit verdient maatwerk en expertise. Bedrijfsterreinen hebben niet altijd een courante afmeting evenals de soorten grondstof zoals zand- en composthopen, bouwafval en afgravingen die vochtig gehouden moeten worden.

Beregeningsplan op maat conform uw bedrijfsvoering
Het belangrijkste is dat de bedrijfsvoering door kan gaan als er beregend moet worden en beregeningsmaterialen niet een sta in de weg mogen vormen voor personeel en werkverkeer. Een goed beregeningsplan die praktisch en doordacht wordt ontworpen en uitgevoerd kunt u toevertrouwen aan De Boer Water en Beregeningstechniek.

Wij adviseren en overleggen graag met u wat er mogelijk is om tot een goed stofbestrijdingsplan te komen.