Eigen water voor uw bedrijfsvoering resulteert in een sterk reducerende kostenpost. Nadat een bron is geslagen of u hebt wellicht een eigen bron kan uit de analyse naar voren komen dat er mineralen in het bronwater aanwezig zijn die nadelig zijn voor het doel waar u het voor wil gebruiken. De meest voorkomende nadelige mineralen zijn ijzer, mangaan en kalk.

Voordelen van ontijzeren:
  • Voorkomt dichtslibben van leidingen, voorkoelers, drinknippels en drinkbakken
  • Betere opname door vee (waardoor productiever) dankzij verbeterde smaak en geur
  • Geen bruine aanslag
  • Al aanwezige bronwater wat anders niet geschikt zou zijn is nu wel beschikbaar

Advies en installatie op maat

Aan de hand van een analyse van uw bronwater, verbruik en het doel kan De Boer Water en Beregeningstechniek een ontijzeringinstallatie of ontkalkinginstallatie adviseren en voor u produceren die past bij uw bedrijfsvoering. Of het geschikt moet zijn voor rundvee, pluimvee, varkens, campings, zwembaden, autowasserettes, industrie of fruitteelt, elk aspect zal meegenomen worden om voor u een optimale zuiveringsinstallatie te creëren.


Één aanspreekpunt
Door onze no-nonsens aanpak hebt u één aanspreekpunt voor zowel de advisering als de uitvoering. Geen overleg met verschillende personen waarbij van hogerhand moet worden beslist of er nog veranderingen in het proces moeten worden toegevoegd. U weet waar u aan toe bent en de uitvoering zal vlot verlopen met het gewenste resultaat.

Korte lijnen
U zult merken dat de lijnen in onze bedrijfscultuur erg kort zijn en er meegedacht wordt over eventuele problemen waarbij oplossingen worden aangedragen.

Open, gesloten en gecombineerde ontijzeringsinstalaties

Nadat wij met u overlegd hebben welke ontijzeringsinstallatie voor uw bedrijfsvoering geschikt is, produceren wij de op maat te maken installatie voor u. Dit kan voor het ontijzeren en ontmanganen van bronwater een open of gesloten ontijzeringsinstallatie zijn. In sommige gevallen is een combinatie de beste oplossing.

Open ontijzeringsinstallatie

Bronwater wordt onder druk door sproeiers in het ontijzeringsvat verneveld. Hierdoor komt het aanwezige ijzer en mangaan in het water in ruime mate in contact met zuurstof waardoor deze mineralen oxyderen en vervolgens door het aanwezige granulaat in het vat afgevangen wordt. Het geheel van aanvoeren van bronwater, vernevelen, spoelen, nacirculeren en onder druk houden van het leidingsysteem wordt geheel automatisch verzorgd door onze klantvriendelijke besturingstechnieken, gebaseerd op moderne uitvoeringen. Onze installaties staan bekend om de pulserende spoeling die tijdens het reinigingsproces de energiekosten met 50 – 60 % reduceren met eenzelfde resultaat. Er zijn ook modellen beschikbaar die kunnen worden aangestuurd door volumespoeling.

Open Multi-ontijzeringsinstallatie

Mochten de waarden van ijzer en mangaan erg hoog zijn of het verbruik van water bovengemiddeld of regelmatig een piekverbruik ( tijdsafhankelijke drinkwatersystemen en voorkoelers) waardoor er na het filtreren een restwaarde ijzer of mangaan achter zal blijven dan wordt de Multi-ontijzeringsinstallatie ingeschakeld. Deze installatie wordt opgebouwd uit een extra of meerdere installaties al naar gelang de behoefte om schoon water te verkrijgen. Deze installaties worden in serie geschakeld, voor extra filtrering of parallel voor extra capaciteit. Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk. Door de extra beluchting en nabewerking van het water geeft dit een beter resultaat dan het filterbed te verhogen.

Gesloten ontijzeringsinstallatie

Door ionenwisseling wordt het in het water aanwezige ijzer, mangaan en kalk aangetrokken door het filtermateriaal. Het filter wordt volautomatisch gespoeld door een zoutoplossing. Groot voordeel van de gesloten ontijzeringinstallatie is het gebruik van maar 1 pomp dus minder energieverbruik. Ook maken deze installaties het gebruik van een pomp met frequentieregeling zeer geschikt. Extra kostenbesparend, langere levensduur en altijd een constante druk op de leidingen.

Gecombineerde ontijzeringsinstallatie

Is één open ontijzeringsinstallatie niet afdoende om al het water van ijzer en mangaan te zuiveren dan kan bij lage restwaarden gekozen worden om een gesloten ontijzingsinstallatie te monteren in serie met een de open ontijzeringsinstallatie en het geheel op te bouwen als een gecombineerde ontijzeringsinstallatie. De grote voordelen hiervan zijn dat er geen extra pomp benodigd is voor de tweede (gesloten) ontijzeringsinstallatie en dat eventuele ongewenste gassen die niet door de gesloten ontijzeringsinstallatie verwijderd kunnen worden, dit in de open ontijzeringsinstallatie plaatsvindt. Twee vliegen in 1 klap.

Ontijzeringinstallaties toepassen op bestaande installaties

Mocht u al beschikken over een bestaande ontijzeringinstallatie maar u hebt last van restwaarden dan is het voor ons technisch personeel geen enkele belemmering om onze ontijzeringinstallatie’s toe te passen achter uw bestaande ontijzeringinstallatie als extra toegevoegde waarde of indien nodig uw bestaande ontijzeringinstallatie geheel te vervangen. Ook als u al in het bezit bent van een bron of al bestaande hydrofoorinstallatie kunnen wij hier een ontijzeringinstallatie op aan sluiten.

Onderhoud en service

Om uw ontijzeringinstallatie goed te laten blijven functioneren is er onderhoud nodig. Voor de goede werking en het voorkomen van verslechtering van de waterkwaliteit zullen onze onderhoudsmonteurs uw gehele ontijzeringinstallatie controleren, aftesten en alle processen doorlopen. Waar nodig worden onderdelen gereinigd en aangetaste of versleten onderdelen vervangen. Elke ontijzeringinstallatie heeft zijn specifieke eigenschappen en moet bronwater van verschillende kwaliteit verwerken tot een goed product. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij voor u een servicecontract opstellen met een passend advies. De Boer Water en Beregeningstechniek staat bekend om zijn betrouwbare en accurate professionele aanpak waarbij het kostenaspect goed in de gaten gehouden wordt. Zo worden de servicebeurten altijd in een geplande route uitgevoerd om kostenbesparend te werken.
Bent u reeds in het bezit van een andere soort ontijzeringinstallatie dan komen wij graag bij u langs voor een oriënterend gesprek om u kennis te laten maken met ons bedrijf en wat wij voor u kunnen betekenen. Mocht er onverhoopt toch iets mankeren aan uw installatie dan kunt u altijd terugvallen op onze 24/7 service dienst.