Tennisvereniging Galefjild
Tennisvereniging Galefjild

Door gebruik te maken van bronwater werd alles op de banen, hekwerk en reclameborden van tennisvereniging Galefjild te Hurdergaryp bruin door het beregenen en nat houden van de tennisbanen.

Dit bleek sterk ijzerhoudend water te zijn waardoor alles wat geraakt werd door het water na verloop van tijd bruin werd. In overleg met het bestuur zijn daarop een aantal opties aangedragen.

Vanwege economische overwegingen is niet gekozen voor een ontijzeringinstallatie maar overgang naar de waterleiding.

Uiteindelijk hebben wij een buffertank gemonteerd, waterleiding aangesloten en pompinstallatie geïnstalleerd op het bestaande beregeningssysteem.  De banen worden voortaan beregend met schoon water zodat in de toekomst bruine aanslag uitgesloten is.