Ontijzeringinstallatie Barneveld
Ontijzeringinstallatie Barneveld

In Barneveld is op deze bedrijfslocatie met woonhuis een bron met pompinstallatie aanwezig in de bedrijfsruimte. Het water moet worden gebruikt voor consumptie, beregening tuin en allerhande doeleinden voor het bedrijf.

Het opgepompte ruwe bronwater bevat een zodanige hoeveelheid ijzer dat dit niet geschikt is voor consumptie en sanitair water. Ook tijdens beregening kunnen muren en paden hierdoor bruine verkleuring vertonen.
Er is een volautomatische open ontijzeringinstallatie gemonteerd en aangesloten op de bestaande bron en leidingwerk.
Het gezuiverde bronwater kan nu probleemloos voor alle doeleinden worden gebruikt.